Under utveckling

Här är en kort presentation av de produkter som är under utveckling eller under sluttest.

1) Nästa generation växelbrytare baserad på en 8-bitars processor. Kommer bla innehålla ställbara växellampor.

2) Separat box endast med växellampor.

3) Utbytes elsystem till PVP/Rotax Superkart.

4) Världsnyhet, mer info inom kort............